ER IS ALTIJD EEN WEG

Verschillende EAB systemen van Rapid Asfalt

RapidTex:

Voor de conservering en geluidreductie van schrale en gerafelde open-deklaagsystemen (ZSA).

RapidDek:

Type 0-3 en 0-6 dunne microdeklaag voor het conserveren van verschraalde wegdekken en het voorkomen rafeling. (steenverlies als gevolg van veroudering).

RapidProfiel:

Type 0-6 voor het vastleggen van stalen asfaltwapening op het wegdek. Dit als voorbereiding op de asfaltoverlaging en voor het opheffen van plaatselijke dwarsonvlakheden, zoals rijsporen. RapidProfiel gebruiken we ook voor het uitvullen van dwarsonvlakheden (sporen) of als voorbereiding op het aanbrengen van een microdeklaag met RapidDek.

RapidColor:

Als signaalkleur, conservering van verouderde deklagen en accentuering van verschillende weggedeelten en functies (zoals fietssuggestiestroken, kruisingen en busbanen).

Nu ook met reflectie om de zichtbaarheid en daarmee de veiligheid te verbeteren.

RapidCombi:

RapidDek type 0-3 of 0-6 wordt aangebracht op recent aangebrachte oppervlakbehandeling ter optimalisatie van de conserverende werking van sterk aangetaste of verzwakte wegen. Zeer geschikt voor wegen met verouderingsscheuren.

Drainway®:

Voor levensduurverlenging van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) door beginnende rafeling te stoppen en de eerste rafelingsschade te herstellen. (LVO of rafelingscorrigerende
maatregel).

Rapid Asfalt BV in de praktijk

Drainway

EAB 03

EAB sporen

EAB+ (voorsproeien met emulsie en verjongingsmiddel)

Mesh Track Bitufor systeem stalen asfaltwapening aangebracht met EAB

Rode EAB 03